for construction

Print version

Building fences are the system of portable fences. There are used openwork fences made of mesh embedded in a steel or full steel frame, made of trapezoidal metal sheet assembled in a frame made of steel angle.

For the production of this type of fencing, we offer solutions in the form of automatic production lines or multi-point welders. Offered production lines, in the case of the production of openwork fences, most often operate on the basis of a continuous welding system where the wires are unwound from the coils, and the frame tubes are fed on a regular basis.

dla producentów siatek i krat zbrojeniowych

Ogrodzenia budowlane to system ogrodzeń przenośnych. Stosowane są ogrodzenia ażurowe z siatki osadzonej w ramie z rur stalowych lub pełne, wykonane z blachy trapezowej zmontowanej w ramie z kątownika stalowego.

Do produkcji tego typu ogrodzeń oferujemy rozwiązania w postaci automatycznych linii produkcyjnych lub zgrzewarek wielopunktowych. Oferowane linie produkcyjne, w przypadku produkcji ogrodzeń ażurowych, najczęściej działają w oparciu o system zgrzewania ciągłego gdzie druty odwijane są z kręgów, a rury ramy podawane są na bieżąco.

You have more questions?
Name and surname
E-mail *
Telephone
Write a message