for the production of platform gratings

Print version

The line for the production of platform gratings creates a set of devices enabling the implementation of tasks in the complete scope.

Części składowe linii:

 • Zespół rozwijaków płaskowników wzdłużnych (nośnych)
 • Zespół prostowarek rolkowych i napędu wstępnego
 • Zespół zasobników nadmiaru płaskowników wzdłużnych
 • Moduł wprowadzania i formatowania płaskowników wzdłużnych
 • Jednostka przygotowania pręta poprzecznego
 • Zespół pozycjonowania pręta poprzecznego
 • Kompletny moduł zgrzewający
 • Moduł pozycjonowania i przesuwu zgrzewanej kraty
 • Zespół przygotowania płaskownika obramowania (opcja)
 • Zautomatyzowane stanowisko do zgrzewania elementów obramowania (opcja)
 • Ruchomy wysięgnik do układania gotowego produktu w stos (opcja)

Kraty pomostowe znajdują szerokie zastosowanie mn. w przemyśle i budownictwie.
Z krat pomostowych budować można między innymi pomosty, schody, kładki, rampy, pochylnie, podesty, ciągi komunikacyjne przy rurociągach, zbiornikach, pomosty suwnic, pomosty towarów podsuwnicowych (w wersji gładkiej, lub antypoślizgowej, w zakładach przemysłowych i nie tylko), pochylnie, podjazdy dla wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych, zabezpieczenia otworów, zakrycia studzienek, kanałów ulicznych, samochodowych, elementy stropów, elementy elewacji, elementy małej architertóry,  ogrodzenia i inne.

Kraty pomostowe zgrzewane KOZ - produkowane są z płaskowników nośnych o różnych wymiarach i specjalnie przygotowanych prętów łączących (poprzecznych). Pręty łączone są z płaskownikiem nośnym metodą zgrzewania oporowego. W momencie zgrzewania (w procesie produkcji) powstają elementy (maty) o standardowych długościach 6100 mm i szerokości 1000mm. Maty w procesie dalszej obróbki są rozcinane na konkretne wymiary (kraty), obramowywane a następnie poddawane zabezpieczeniu antykorozyjnemu.

You have more questions?
Name and surname
E-mail *
Telephone
Write a message